Sponsoring tbv de restauratie

In de diverse media en onze website was de afgelopen weken te lezen dat we op zoek zijn naar sponsors om ons te steunen in de restauratiestrijd. We kunnen met trots en dankbaarheid melden dat zich al een behoorlijk aantal sponsors zich hebben gemeld en een bordje zullen krijgen op het sponsorbord.

De volgende bedrijven hebben zich reeds aangemeld (update 29 maart 2021):

Bakkerij Van der Waal

Zoutewelle Groente en Fruit BV

Van Ooijen Groente en Fruit import BV

Van Krimpen BV – Toeleverancier kunstofproducten voor de professionele tuinbouw

Schoonmaakbedrijf De Schouw BV

Medir International BV- gespecialiseerd in de verhuur, verkoop, training en services op het gebied van laser uitlijnen, trillingsmeten, 3D meten en 3D scannen

Smederij M. Wilschut en Zn

Logistics documents BV

Openingstijden molenwinkel 2021

Onze molenwinkel is in principe iedere zaterdag geopend van 10:00 uur tot 16:00 uur. De vrijdagmiddag is door omstandigheden komen te vervallen.

Restauratienieuws 2021

Het metselwerk is voor een groot deel hersteld. Alleen de stuclaag aan de zuidwestzijde en de onderste rand van het metselwerk moeten nog aangepakt worden. Later zal de binnenzijde nog gestuct worden. De restauratie is dan nog niet ten einde. Er moeten nog werkzaamheden aan de kap en staart constructie plaatsvinden en aan het binnenwerk. Ook moet er nog schilderwerk plaatsvinden en een nieuw hekwerk bij de molen.

Rijsoordse Molen aan Waalweg ingepakt voor restauratie

vr 19 mrt 2021, 13:28  6

RIDDERKERK – Voorbijgangers hebben het wellicht al gezien, de Rijsoordse Molen aan de Waalweg in Rijsoord staat stevig ingepakt in wit folie, en is al enkele weken niet meer draaiend/ malend te zien.

Achter dit folie wordt door Restauratiewerkplaats Schiedam hard gewerkt om het metselwerk in orde te maken. Het metselwerk van de molen was in slechte staat en menigmaal sloeg het water bij hevige regenval door de muren. Alle voegen worden vervangen en ook slechte stenen worden vervangen door nieuwe ijsselsteentjes

Financiering rondkrijgen

Ook zullen er aanvullende werkzaamheden plaats moeten vinden aan o.a. de kap om de molen weer goed draaivaardig te maken. Tevens staat er een schilderbeurt gepland.

Deze werkzaamheden kosten veel geld, waarvoor de eigenaar van de molen, stichting De Rijsoordse Molen, druk bezig is om de financiering rond te krijgen. Stichting De Rijsoordse Molen bestaat uit louter vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud en de exploitatie van de molen.

Sponsorbord

Hoewel de onderhoudskosten van de molen voor een deel subsidiabel zijn en hieruit een behoorlijke bijdrage beschikbaar wordt gesteld door het molenfonds van Vereniging de Hollandsche molen en het Prins Bernhard cultuurfonds, is het lastig om de kosten dekkend te krijgen. Stichting De Rijsoordse Molen heeft hiertoe een sponsorbord neergezet bij de molen. 

Bedrijven of particulieren die minimaal 500,00 euro doneren krijgen een mooi bordje op dit sponsorbord. Uiteraard zijn overige donaties ook welkom. Giften kan men overmaken naar NL27RABO 038 5455 550 tnv Stichting De Rijsoordse Molen. Stichting De Rijsoordse Molen is als culturele ANBI genoteerd voor de belastingen. Voor meer informatie: www.rijsoordsemolen.nl

JAARVERSLAG 2019 BESCHIKBAAR

Net als vorig jaar is er weer een jaarverslag opgesteld. Het is een combinatie van een financieel jaarverslag en een verslag van het molen team.

September 2018

Afronding Groot Onderhoud

De werkzaamheden aan de molen, welke op 20 augustus 2018 zijn gestart, zijn inmiddels afgerond. De molenwinkel is weer terug in de molen , en er wordt weer gemalen. De komende jaren staan er nog meer herstelwerkzaamheden aan o.a. het metselwerk aan het programma, maar de molen kan er nu weer even tegenaan.

Start Groot onderhoud

Vanaf maandag 20 augustus 2018 wordt er hard gewerkt aan de binnen -en buitenkant van de molen. Er zullen roosters in de deuren worden aangebracht, er zullen diverse rotte balkkopen van de vloerbalken worden hersteld.  Verder zal de rem opnieuw worden afgesteld, reparatiewerkzaamheden aan het wiekenkruis plaatsvinden, en zullen er luiken in de kap worden vervangen en zal de molen behandeld worden tegen houtworm.

In een later stadium zal het metselwerk van de molen verder aangepakt gaan worden.

Groot onderhoud aan onze molen

Bijna 25 jaar na de verplaatsing en grote restauratie staat onze molen aan de vooravond van groot onderhoud welke het komende jaar gaat plaatsvinden.

Na de restauratie in de periode 1991 -1993 is gebleken dat de molenromp in toenemende mate last krijgt van vochtdoorslag. Gevolg is dat het metselwerk en een aantal vloerbalken en vloerdelen inmiddels in een matige staat verkeren. Om tot herstel te komen zal de renovatie in delen worden uitgevoerd.

Men zal deze week starten met het verwijderen van het stucwerk aan de binnenzijde van de maalvloer en steenzolder van de molen. Deze actie wordt gedaan om te kunnen kijken waar de grootste problemen zitten in het muurwerk.

Later dit jaar zullen de volgende werkzaamheden nog gaan plaatsvinden: herstel van de balkkoppen van de vloerbalken, roosters in de deuren aanbrengen, Vervangen van vloerdelen, afstellen van de Vang (rem), een aantal hek en zoomlatten van het wiekenkruis vervangen, 2 windborden van het wiekenkruis vervangen, een roosterluik in de kap vervangen, en een behandeling van de molen tegen houtworm.

Gedurende deze werkzaamheden zal de verkoop van meel, bloem, cakemixen, eierkoeken- en pannenkoekenmix gewoon doorgaan, dankzij de medewerking van IJsclub Rijsoord & Omstreken,

De IJsclub stelt hun keetwagen beschikbaar op het molenterrein, waaruit de verkoop van meelproducten voortgezet zal gaan worden.

Op zaterdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur kunt u even een kijkje in de molen om de vorderingen van de werkzaamheden te komen bekijken.

foto R&O 2


Vlag

Sinds enkele weken heeft onze molen een heuse eigen vlag en een flyer. De vlag en flyer zijn ontworpen door Ineke Kramer ( Secretaris va onze Molenstichting).

De vlag zal tijdens de openingstijden van onze molen fier wapperen aan een vlaggemast bij het toegangshek.

De flyer kunt u meenemen tijdens uw bezoek aan onze molen.

33960761_943829049121898_3423737337534742528_n

Juni 2018

Begin Onderhoud / Herstel muurwerk

In de week van 18 juni zal Restauratiewerkplaats Schiedam beginnen met de eerste fase van het renovatiewerk m.b.t.  herstel van het metselwerk. Deze fase bestaat uit het verwijderen van het stucwerk aan de binnenzijde op de maalvloer en steenzolder.

De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. De molenwinkel zal naar het zich nu laat aanzien tijdelijk verplaatst worden naar een keet op het molenterrein, zodat onze klanten hier zo min mogelijk hinder van zullen ondervinden. Wel zal onze molen gedurende de werkzaamheden niet kunnen  malen. Wel zal er op de zaterdagen met de molen gedraaid kunnen worden is de verwachting.


Onderhoud 2018

Zaterdag 11 februari hebben we bezoek gehad van Molenmakerij Herrewijnen om het onderhoud van de molen door te spreken. Dit jaar zal het nodige onderhoud plaatsvinden aan onze molen zoals restauratie van het metselwerk binnen en buiten, herstel van de balkkoppen, roosters in de deuren aanbrengen, afstellen van de Vang (rem), een aantal hek en zoomlatten van het wiekenkruis vervangen, 2 windborden van het wiekenkruis vervangen, een roosterluik in de kap vervangen, en een behandeling van de molen tegen houtworm. Wanneer de werkzaamheden exact plaatsvinden is nog niet te zeggen wel is zeker dat onze molen enige tijd niet kan malen. Ook moeten we bekijken of en hoe we de winkel gedurende deze onderhoudsperiode kunnen voorzetten. Houdt u onze Facebookpagina en uw plaatselijke krant hiervoor in de gaten! Voor deze vele onderhoudswerkzaamheden welke veel geld kosten zijn sponsors van harte welkom. Wanneer u een bijdrage wilt leveren kunt u een e-mail sturen naar rijsoordsemolen@live.nl. Niet alle werkzaamheden zijn namelijk subsidiabel helaas. Iedere bijdrage groot en klein zal voor onze molen van grote waarde zijn.

Afscheid molenaar Piet Lodder

Per  1 januari 2018 heeft molenaar Piet Lodder officieel afscheid genomen als Molenaar en Bestuurslid van de Rijsoordse Molen. Piet Lodder werd in 2008 molenaar van De Rijsoordse Molen als rechterhand van molenaar Tom Blaak.

Piet zijn werkweek bestond al voor meerdere dagen uit molens. Zo is hij meerdere dagen per week te vinden in Streekcentrum Liesveld bij Groot Ammers in Korenmolen De Jonge Sophia en in de zomer op de woensdagen bij Korenmolen De Lelie in Puttershoek.

Piet Lodder en Tom Blaak kwamen met elkaar in aanraking op de Oostmolen in Mijnsheerenland tijdens hun molenaarsopleiding en toen bleek ook nog eens dat beide in Ridderkerk wonen en bovendien destijds in dezelfde straat. Na deze kennismaking werden zij heuse “molenmaatjes” en na het afscheid van molenaar Jaap Dekker in Rijsoord vroeg Tom dan ook of Piet ook zin had om molenaar te worden in Rijsoord.

Piet Lodder werd later ook nog eens bestuurslid van Stichting De Rijsoordse Molen. Piet is voor onze molen een heuse gastheer en entertainer geweest, zo heeft hij vele schoolklassen een hele leuke rondleiding gegeven, een grote bijdrage geleverd om De Rijsoordse Molen te promoten bij diverse tentoonstellingen, heeft hij vele kilo’s volkorentarwemeel verkocht in onze molen, en heeft molenaar Tom Blaak met enige regelmaat geassisteerd wanneer er gemalen werd.  Daarnaast was Piet ook betrokken bij diverse onderhoudsklussen  die in en rond de molen plaatsvonden en zorgde hij samen met bestuurslid Sjaak de Jong dat er altijd voldoende Tarwe in de molen terechtkwam om de molen ( dat wil zeggen 1.000 kg Tarwe ophalen met een aanhanger en deze 40 zakken van 25 kg de molen insjouwen).

Op de molen waar Piet Lodder meerdere dagen per week molenaar is, te weten Korenmolen De Jonge Sophia in Groot Ammers zal hij actief blijven. Rond deze molen wordt een heus themapark gecreëerd, iets waar hij heel veel zin in heeft en hoopt hier dan ook nog vele jaren in goede gezondheid en met veel leuke bezoekers molenaar te mogen blijven.

Wij bedanken Piet voor de hele fijne samenwerking en zijn grote inzet voor onze molen en wensen hem uiteraard nog vele mooie en gezonde jaren toe als molenaar, en bovenal als mens.

foto van Piet Lodder.

Hallo 2018, terugblik 2017

Allereerst wensen wij iedereen een heel Gelukkig en Gezond 2018.

2017 was voor onze molen over het algemeen een heel bewogen jaar. Er is met de molen veel gedraaid en gemalen door de molenaars, het assortiment wat uitgebreid en met de vaste club vrijwilligers hard gewerkt om de molen en het molenerf in nette staat te houden. Nationale Molendag ( de 2e zaterdag in Mei) hebben we voor het eerst gevierd met een heus molenspringkussen, helaas zat het weer wel een beetje tegen.

In 2017 werden wij helaas opgeschrikt door het overlijden van Jaap Dekker, oud molenaar, en oud Bestuurslid van Stichting De Rijsoordse Molen. en het plotselinge overlijden van Bestuurslid en Penningmeester Ben Zoutewelle. Onze molen heeft hiertoe geruime tijd in de rouwstand gestaan.

Via de Ridderkerkse Rotaryclub en de Rabobank hebben we cheques in ontvangst kunnen nemen voor respectievelijk aanpak van het metselwerk en aanschaf van nieuwe zeilen.

2018 wordt voor onze molen een belangrijk jaar: Zo wordt er een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor de komende jaren en dienen diverse delen van het wiekenkruis te worden vervangen omdat het houtwerk slecht begin te worden. Het grootste aandachtspunt voor onze molen is echter de slechte staat van het metselwerk. Diverse molens hebben problemen met doorslaande muren bij nat weer, maar bij onze molen zijn deze problemen erger en erger geworden de laatste jaren. De eigenaar van de molen, Stichting De Rijsoordse Molen,  zal zsm een beslissing nemen hoe deze problemen aangepakt gaan worden. De doorslaande muren hebben namelijk ook gevolg voor de staat van de vloerbalken en vloerdelen, helaas zijn deze gevolgen al goed zichtbaar. Aangezien wij met de molen nog veel malen is een goede aanpak vereist. Gevolg zal wel zijn dat er waarschijnlijk een tijdje niet met de molen gemalen kan worden. Uiteraard houden we jullie hier verder via de website en de Facebookpagina op de hoogte.

Racen voor de Rijsoordse Molen

Op zaterdag 7 oktober 2017 werd de 21e editie van de kartdag van Rotary Club Ridderkerk gehouden. Het maximum aantal van 36 teams had zich ingeschreven en stonden om 10.00 uur gereed voor deze sportieve “fundracing” bij GoKart-In Dordrecht. Veel bedrijven boden ook de bemanningen aan, die er spannende races van maakten. Sommige sponsoren brachten zelfs meerdere teams aan de start. In de ochtend werden de kwalificatie-heats gereden, na de lunchpauze stonden de A-, B- en C-finales op het programma. Daarnaast konden alle teams zich naar hartenlust uitleven met lasergame en vonden de kinderen een mooie uitdaging bij het slotracen met modelauto’s.

De opbrengst van de Rotary kartdagen is altijd in hoofdzaak bestemd voor goede doelen in Ridderkerk. Deze editie stond in het teken van onze Rijsoordse Molen. De molen dient een dringende onderhoudsbeurt te krijgen aan het metselwerk  om vochtdoorslag in de toekomst tegen te gaan en door gevolg van vochtdoorslag dient er ook herstelwerk aan enige vloerdelen en balken plaats te vinden en daarvoor is veel geld nodig. Voorzitter van Rotary Club Ridderkerk Cees Stip reikte de cheque van € 7.500 uit aan de vertegenwoordigers van De Rijsoordse molen, voorzitter Louis van Wijhe en Bestuurslid Sjaak de Jong.

Het bestuur en de vrijwilligers van De Rijsoordse Molen zijn hier zeer blij mee. en danken Rotary Club Ridderkerk en sponsors voor hun inzet, bijdrage en natuurlijk het genomen initiatief! Heel veel dank

In Memoriam – Ben Zoutewelle

De oplettende voorbijganger heeft het misschien wel gezien, de Rijsoordse molen staat voor de tweede keer in korte tijd in de rouwstand. In augustus is onze oud molenaar Jaap Dekker overleden waarvoor de molen een paar weken in de rouw heeft gestaan, en op 16 september 2017 werden we opgeschrikt door het bericht van het onverwachte overlijden van ons bestuurslid en Penningmeester Ben Zoutewelle.

Beide mannen hebben een grote verdienste gehad voor de Rijsoordse molen. Beide maakte deel uit van de groep mensen die er voor gezorgd hebben dat de molen in 1991 is verplaatst naar de huidige locatie, omdat draaien op de oorspronkelijke locatie niet meer mogelijk was. Deze groep mensen heeft dus eigenlijk de Rijsoordse molen gered, maar zij hebben er ook voor gezorgd dat de molen gerestaureerd werd zodat er weer mee gedaan kon worden waarvoor hij gemaakt is; het malen van graan.

Na de verplaatsing zijn beide mannen nog zeer bij de molen betrokken gebleven, Jaap Dekker als molenaar en bestuurslid waar hij in 2008 mee is gestopt en Ben Zoutewelle als bestuurslid, waarin hij penningmeester was, een functie die hij tot het laatst toe heeft bekleed.

Ook voor Ben Zoutewelle zal de molen enkele weken in de rouw staan als blijk van ons verdriet over het verlies van deze mensen.
De Rijsoordse molen heeft in korte tijd twee belangrijke mensen verloren.

Wij wensen de familie Zoutewelle heel veel sterkte toe de komende tijd.

In Memoriam – Jaap Dekker

Op 19 augustus 2017 ontvingen we het droevige bericht dat Jaap Dekker, Oud Molenaar en Bestuurslid van De Rijsoordse Molen na een kort ziekbed is overleden.

Jaap heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de oprichting van Stichting De Rijsoordse Molen, en de hierop volgende verplaatsing en restauratie van de molen. Na de restauratie die in oktober 1993 werd afgesloten met een feestelijke ingebruikstelling was Jaap vele jaren molenaar van De Rijsoordse Molen tot en met april 2008 en heeft vele tonnen Volkorentarwemeel voor particulieren en Bakkerij van der Waal gemalen.

In april 2008 nam Jaap Dekker om gezondheidsredenen afscheid als Molenaar en Bestuurslid van de Rijsoordse Molen.

In 2010 kreeg Jaap Dekker voor alles wat hij voor de Molenwereld betekent heeft, het Certificaat van Verdienste uitgereikt, van Vereniging De Hollandsche Molen.

Jaap Dekker is 82 jaar geworden.

Wij wensen Jaap z’n vrouw Wil, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe de komende tijd.

.JD

Rabobank Clubkas Campagne

Donderdag 20 april 2017 was de bekendmaking van de einduitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2017 van Rabobank Midden IJsselmonde in een gezellige ambiance in Theater Het Plein in Ridderkerk. Bij de Rabobank Clubkas Campagne konden leden van de Rabobank stemmen op 73 goede doelen. Onze molen behoorde tot 1 van deze goede doelen. Doel van de opbrengst is het aanschaffen van nieuwe zeilen.

Wij mochten tot onze grote verrassing een bedrag in ontvangst nemen van € 1.524,75. Wij zijn alle Rabobank leden die hun stem hebben gegeven aan onze molen zeer dankbaar en natuurlijk De Rabobank zelf voor dit mooie initiatief! Op de foto Ineke Kramer, Bestuurslid van Stichting De Rijsoordse Molen, en Tom Blaak, Molenaar van De Rijsoordse Molen  met de ontvangen cheque van De Rabobank.

18057808_730865917084880_1015591244207670503_n